Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Helsingborgs Simsällskap
För alla, före alla andra

Värderingar och Policies

HS värderingar 


För oss i Helsingborgs Simsällskap innebär det att: 


·       I HS ska vi ha roligt tillsammans och accepterar ingen mobbing

·       I HS tillåter vi inga invigningsceremonier

·       I HS respekterar vi varandra (ledare, aktiva, föräldrar och anställda)

·       I HS stöttar vi och hjälper varandra

·       I HS ska vi vara öppna/mottagliga och lyhörda i samtal och ge tid till det

·       I HS ska vi alla vara goda representanter för HS i alla sammanhang

·       I HS ska vi vara lika bra på läktaren som i bassängen

·       I HS accepterar vi ingen diskriminering, alla är lika mycket värda oavsett kön, prestation eller etnisk bakgrund

·       I HS råder nolltolerans mot alkohol, doping och droger (se policy)

·       I HS råder nolltolerans mot sexuella trakasserier (se policy)

·       I HS och dess dotterbolag arbetar vi för en sund och stabil ekonomisk bas med långsiktig ekonomisk uthållighet

·       I HS är våra ledare välutbildade och motiverade ledare och utgör ett gott föredöme för våra medlemmar och aktiva

·       I HS arbetar vi för jämställdhet bland ledare och aktiva


Policies

Policy alkohol och tobak.pdf »

Policy bonussystem.pdf »

Policy doping.pdf »

Policy för individuell sponsring.pdf »

Policy för kränkande särbehandling.pdf »

Policy för sociala medier.pdf »

Policy mot sexuella trakasserier.pdf »

Transportpolicy.pdf »


 
Vi samarbetar med