Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Helsingborgs Simsällskap
För alla, före alla andra

Helsingborgs Simsällskap

Helsingborgs Simsällskap bedriver ett arbete för att främja simkunnighet, simsport, sprida kunskap i livräddning samt bedriva friskvård. Föreningen kan äga och driva anläggningar som bidrar till att stärka föreningens verksamheter. 


Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga). 


Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 
Vi samarbetar med