Här kommer du till vår bokningssida
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Helsingborgs Simsällskap
För alla, före alla andra

Årsmöte Helsingborgs Simsällskap 2023
2023-02-12 09:30

Styrelsen kallar till årsmöte för Helsingborgs Simsällskap tisdagen 11 april. Alla som är medlemmar i föreningen är välkomna!

 

Årsmötet hålls kl. 18:00 i aulan på Filbornaskolan.

 

Agenda
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1 Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare

7.

 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatrapport) för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen gäller
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.

 

 

 

 

Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

13. Utmärkelser
14. Övriga frågor

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, mejla till kansli@hssim.com

 

Efter Årsmötet håller vi som vanligt Årets Simgala med utdelning av priser, stipendier och utmärkelser.

 

 
Vi samarbetar med