Frågor?

Ni når oss på vår telefontid på måndagar kl 16.00-17.30 under pågående termin,

telefonnummer 042-450 84 00, tryck sen 3, sen en 1.

Eller så mailar ni till: medley@hssim.com under pågående termin.