Filborna Arena får Vattenpriset

Filborna Arena i Helsingborg tilldelas Vattenpriset 2015, priset som går till badet med Sveriges
renaste vatten. Det nyinrättade priset delas ut av Grontmij Sverige och bygger både på
vattenanalyser och på den motivering som skickats in till tävlingen.

Filborna Arena öppnade 2010 efter en omfattande om- och tillbyggnad. Hela tiden under
projekterings- och byggprocesserna har fokus legat på att ha hög vattenkvalitet, detta i samarbete
med vattenreningsföretaget InBlue.
– Det är fantastiskt roligt att få det här kvittot på vårt arbete, säger Per Kersmark som är VD på
Filborna Area, men det viktigaste kvittot är ändå alla glada badare och simmare som varje dag har
nytta av arbetet som vi lägger ner.
Michael Ohlsson, vattenreningsexpert på Grontmij, har vetat länge att Filborna Arena varit på rätt
spår.
– Jag har varit på uppdrag och studiebesök på knappt 100 badhus i Sverige och utomlands, och jag
har kunnat konstatera sedan förut att Filborna Arena ligger väldigt långt framme med tekniken, säger
Michael Ohlsson.
Bland de som dagligen har nytta och glädje av vatten- och luftkvaliteten i Filborna Arena är simmarna
i Helsingborgs Simsällskap som var med i projekteringen av Filborna Arena från början. Bland
elitsimmare i världen använder 25-50 procent astmamedicin, och det är ingen tvekan om att
inandningen av klorrester bidrar till de siffrorna. I Filborna Arena är vattenreningen så lyckad att
många besökare inte märker någon klorlukt alls.

Motiveringen till Vattenpriset lyder i sin helhet:

”Med mycket innovativ vattenrening och ett unikt helhetstänk har Filborna Arena genom inBlue AB
lyckats erhålla exceptionellt rent badvatten. Många märker inte att det finns bakteriedödande klor i
bassängen och vattnet är kristallklart. Filborna ligger mycket långt under aktuella riktvärden och
kommer klara framtida riktvärden. Det gynnar såväl simmare och badare som arbetsmiljö.
Det exceptionellt rena vattnet är på lång sikt även gynnsamt för badhusbyggnaden som utsätts
mindre för slitage än normalt. Men framförallt är det de simmande som har nytta av den exceptionella vattenkvaliteten.”

Priset kommer att delas ut 2 december på plats i Filborna Arena.

Fakta Vattenpriset

Vattenpriset är ett nyinrättat pris som syftar till att lyfta fram goda exempel på bra vattenrening i
svenska badhus. Priset delas ut av Grontmij – part of Sweco – och kommer att fortsätta delas ut
årligen även efter att Grontmij och Sweco går samman.