Babysim

 

Vad är HS?

Helsingborgs Simsällskap består av huvudföreningen samt ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB).

Helsingborgs Simsällskap

Helsingborgs Simsällskap  (HS) är moderföreningen och i denna del bedrivs vår kursverksamhet...

Filborna badet

 

Filborna Sim och Sporthall drivs sedan 1992 av Helsingborgs Simsällskap. Förutom simhallarna finns det en även ett nybyggt gym och sporthall, den nya sporthallen är lämplig för bland annat handbollsaktiviteter, innebandy och basketboll.

I anläggningen finns den helt nybyggda simarenan vars bassäng är 25 meter med 10 banor. Arenan stod färdig i november 2010 och har en publikkapacitet på ca. 1000 personer. Utöver det finns  ytterligare en 25 meters bassäng med 8 banor samt en undervisningsbassäng för icke simkunniga. Vi har dessutom en multibassäng med höj och sänkbar botten (10 x 12.5 meter) som togs i bruk februari 2003. Vår välsorterade bad- och gymshop har badkläder och gymartiklar för alla, där såväl motionären som elitsimmaren hittar badkläder och andra artiklar med hög kvalité. Mycket av Helsingborgs Simsällskaps verksamhet bedrivs i anläggningen men allmänheten är viktiga kunder för oss. Vi strävar efter att erbjuda kvalité till lågt pris och vi hälsar er välkomna till oss för att testa om vi lever upp till vår målsättning !

Läs mer om Filborna Arena här!

 

 

 

Filbornabadet
Helsingborgs Simsällskap

För öppettider, klicka här för Bad info